charles115

Team CMN som ”boksebold” II

Team CMN var hyret som boksebold ved Århus BK’s 70-års jubilæum, men blinde høner finder også korn J

Ø/-

ª5

 

 

 

©B7642

 

 

 

¨EK1054

 

 

 

§B10

 

 

ª976

 

 

 

 

ªDB10832

 

©KD5

 

N

 

©1093

 

¨D632

V

 

Ø

¨B7

 

§E52

 

S

 

§D7

 

 

ªEK4

 

 

 

©E8

 

 

 

¨98

 

 

 

§K98643

 

 

Vest

Steffen

Wich

Nord

Grete

Voldsgaard

Øst

Christina

Jacobsen

Syd

Pressen

-

-

2ª

2UT

3ª

3UT

ap.

 

 

Udspil ª9

ªK tog første stik og ¨8 blev stukket på bordet med ¨E fulgt af §B dækket af ”hele familien”

Efter §E fulgte spar dykket og mere spar til ªE.

§10, hjemgang på ©E og klørstikkene. Før det sidste.

 

ª

 

 

©B

 

 

¨K10

 

 

§

 

ª

 

 

 

 

ª

©K

 

N

 

©109

¨D6

V

 

Ø

¨B

§

 

S

 

§

 

ª

 

 

©8

 

 

¨9

 

 

§4

 

§4 skvisede Vest i rødt. (kunne brydes med ruderskift inde på §E!)

460 gav +12 (top +15)