charles136

Dobbeltrenonce

Fra pokalen: Team CMN vs. Henrik Damgaard (74-52). Udspil til dobbeltrenonce i udspillet er en sjældenhed.

 

Ø/Alle

ªDB1076

 

 

 

©D96

 

 

 

¨EB932

 

 

 

§-

 

 

ª94

 

 

 

 

ª853

 

©K107

 

N

 

©4

 

¨K5

V

 

Ø

¨D6

 

§EKD732

 

S

 

§B1098654

 

 

ªEK2

 

 

 

©EB8532

 

 

 

¨10874

 

 

 

§-

 

Vest

Claus

Hylling

Nord

Leise

Hemberg

Øst

Axel

Petersen

Syd

Charles

 

-

-

pas

1©

 

2§

3§

5§

5©

 

D

ap.

 

 

 

3§ = Mindst invit med ©-støtte

Leise havde vist lyst til at kaste det blå skilt på banen, og Øst havde sikkert lyst til at løbe i 6§ (-800).

Udspil §E

Den burde nok trumfes på hånden, hvis trumfer er 4-0, men det tydede det ikke på, så bordet trumfede med ruderafkast fra hånden, ©D fulgte, og så fik Vest kun stik for ©K. 1050.

Kontrakten var ikke doblet af Frk. Fix og Goofie. (650). 9 imp. til Team CMN.