charles152

Dårlige forbindelser

Fra Odense Bridgeklubs butlerkval.

 

Ø/Alle

ª5

 

 

 

©EK652

 

 

 

¨EKB643

 

 

 

§9

 

 

ª732

 

 

 

 

ªEKB96

 

©D987

 

N

 

©103

 

¨D1085

V

 

Ø

¨9

 

§D7

 

S

 

§108543

 

 

ªD1084

 

 

 

©B4

 

 

 

¨72

 

 

 

§EKB62

 

Vest

Leise

Hemberg

Nord

Berit

Johansen

Øst

Charles

Syd

Jørn Erik

Hansen

 

-

-

2¨

Pas

 

2©

D

2ª

3§

 

Pas

3¨

Pas

3UT

 

2¨ = 0-7, énfarvet major (”Terrorist” Multi)

2© = pass or correct

Udspil ª2 taget med ªK, skift til §10! Syd stak med §E, og aktuelt skal Syd hæve §K, da det er sidste gang, han er på hånden!

Syd kneb straks med ¨B fulgt af ¨EK og mere ruder, der bragte Vest ind.

Leise fortsatte med ª7 til ªE.

skift til ©10! dækket med ©B og ©D stukket med ©E.

to hjerterstik til Vest, og én ned. +3 imp.