charles166

Hold i Bogense

Fra et hyggeligt åbent Hus på Bogense Hotel, hvor der var Hold i Par J

 

Ø/Alle

ªK92

 

 

 

©B9

 

 

 

¨EKD10543

 

 

 

§K

 

 

ªEB10

 

 

 

 

ªD54

 

©854

 

N

 

©KD10763

 

¨72

V

 

Ø

¨B8

 

§DB864

 

S

 

§72

 

 

ª8763

 

 

 

©E2

 

 

 

¨96

 

 

 

§E10953

 

Vest

Povl

Nielsen

Nord

Anita

Jensen

Øst

Jacob

Christoffersen

Syd

Charles

 

-

-

Pas

pas

 

Pas

1¨

1©

D*

 

2©

3©

D

   Pas**

 

Pas

RD

Pas

3UT

 

Ap.

 

 

 

 

D* = sparfarve (negativ dobling)

3© = krav

pas** = halvt eller helt hold (Manko)

RD = Kom ud af busken J

3UT = hold!

Udspil ©8

Der var kun ét klørstik, men 9 stik (600). De fleste spillede delkontrakt i ruder.