charles 171

4-4 fitten

Efter UT åbninger/genmeldinger er det ikke så ligetil at finde minorfitterne, og det var nødvendigt i dette spil fra Odense Bridgeklubs butler.

 

Ø/-

ªK6

 

 

 

©E543

 

 

 

¨EK5

 

 

 

§D1086

 

 

ªD972

 

 

 

 

ª10843

 

©DB9

 

N

 

©K1076

 

¨84

V

 

Ø

¨10973

 

§9732

 

S

 

§4

 

 

ªEB5

 

 

 

©82

 

 

 

¨DB62

 

 

 

§EKB5

 

Vest

Anita

Jensen

Nord

Charles

Øst

Jan

EDB-Nielsen

Syd

Leiiise

Hemberg

 

-

-

Pas

1§

 

Pas

1©

Pas

1UT

 

Pas

2¨

Pas

3UT

 

Pas

 6§!

Ap.

 

 

 

 

 

 

 

1UT = 15-17

2¨ = xy-sans (gamekrav)

3UT = 3-2-4-4 og maksimum.

Udspil §3

12 stik, da Syd kunne trumfe en spar i Nord, og 6UT gik ned, da den kræver ªD i plads.

(Det er aftalt fremover at melde 2UT uanset styrke, men denne fordeling, da det giver bedre plads til slemundersøgelser. Nord fortsætter 3§, hvor Syd kan melde 3ª = cue-bid – eller 4§, og så kører FUTTOGET J)