charles 184

Dobbelt Tandlægekup i Bogense

Fra Åbent Hus på Bogense Hotel

 

Ø/-

ª952

 

 

 

©865

 

 

 

¨E964

 

 

 

§1043

 

 

ªB873

 

 

 

 

ªK4

 

©ED92

 

N

 

©1074

 

¨D5

V

 

Ø

¨KB10832

 

§752

 

S

 

§B6

 

 

ªED106

 

 

 

©KB3

 

 

 

¨7

 

 

 

§EKD98

 

Vest

Niels Chr.

Hansen

Nord

Leise

Hemberg

Øst

Gudrun

Hansen

Syd

Charles

 

-

2§

Pas

-

pas

pas

pas

2©

Pas

1§

    3UT!?

 

 

 

2§ = begge majorfarver (Michaels cue-bid)

Udspil©2

Syd led af akut forhøjet blodtryk pga. egen uformåen i spillet før, så nu skulle det hentes hjem J

Første stik gik til ©B via ©10. §E og §K og på bordet på §10 fulgt af ª2, hvor Gudrun udmærket steg op på ªK! Den sidder sowieso i "plads", og har Syd ikke ªE, vil Øst gerne ind til ©-gennemspil!

Aktuelt stak Syd med ªE fulgt af to klørstik, der lagde pres på Vest. NC kunne kaste en spar, og han ville forståeligt nødigt kaste en hjerter, så valget faldt på ¨5.

Der var nu lagt op til et dobbelt Tandlægekup. ªD! fulgt af ¨7 til ¨E! rensede Vest for frispilskort, da han blev sat ind på ªB.

Vest var bundfrosset i hjerter, så Syd fik også stik på ©K og ª10.

11 stik, men de sikre 9 havde været nok, da de øvrige spillede delkontrakter.