charles 194

Forsinket kald

Fra Minihold i OB.

 

S/-

ª74

 

 

 

©ED10975

 

 

 

¨10

 

 

 

§KB85

 

 

ª1098

 

 

 

 

ªEB

 

©64

 

N

 

©KB82

 

¨DB75

V

 

Ø

¨9632

 

§E943

 

S

 

§D107

 

 

ªKD6532

 

 

 

©3

 

 

 

¨EK84

 

 

 

§62

 

Vest

Leise

Hemberg

-

pas

pas

pas

Nord

Niels

Lønborg

 

2©

3§

pas

 

Øst

Charles

-

pas

pas

pas

pas

Syd

Sidse

Lønborg

1ª

2ª

3ut

 

 

 

Udspil ¨7

Inde på ¨10 fulgte spar til ªK via ªB, og Syd gik på bordet på ©E og spillede mere spar til ªE.

Der er NU, at man ikke "mekanisk" skal spille ruder tilbage, og Vest hjalp godt ved at lægge ª8 fulgt af ª9 (ikke forsinket kald til udspilsfarven!). Det så ikke tillokkende ud at skifte til §7, men Syd skulle jo holdes fra hånden, og Vest lignede §E! Leise stak da også med §E og fortsatte farven.

Aktuelt kneb spilfører med §B stukket med §D, og bordet blev sat ind i klør til hjerteropspil til Øst. Det hjælper ikke at gå på §K, da Øst både kan afblokere §D eller lade sig "slutspille" på §D, idet han kan slå sig fri med ©8! Én ned.