charles 199

Frosset farve

Da de første hurdler var overstået, gjaldt det om at slippe for at åbne ruderfarven. Fra Holdturneringen i BK 1936.

 

S/Ø-V

ªB97532

 

 

 

©6

 

 

 

¨E1097

 

 

 

§52

 

 

ªE4

 

 

 

 

ªK1086

 

©D8742

 

N

 

©KB109

 

¨K652

V

 

Ø

¨B4

 

§D9

 

S

 

§1084

 

 

ªD

 

 

 

©E53

 

 

 

¨D83

 

 

 

§EKB763

 

Vest

 

 

-

1©

pas

ap.

 

Nord

Knud

Just

-

pas!?

 3ª!?

 

    

      

 

Øst

 

 

-

   pas!?

pas

Syd

Charles

 

1§

3§

3ut

 

    

 

Udspil ªE

Havde Øst pippet et par hjerter, havde Vest nok fundet udspillet. Vest var en af de 3 ved bordet, der nærede mistillid til x-distriktsformandens meldinger J  ª4 til ªB og ªK og skift til ©K stukket med ©E. Der var kun én chance, nemlig at hæve 6 topstik i klør, og det gjorde Syd så!

Stillingen:

 

ª9

 

 

©

 

 

¨E109

 

 

§

 

ª

 

 

 

 

ª10

©D8

 

N

 

©B

¨K6

V

 

Ø

¨B4

§

 

S

 

§

 

ª

 

 

©5

 

 

¨D83

 

 

§

 

 

Syd slog sig fri med ©5!

Den løb til ©B, men efter ª10 måtte Øst åbne ruderne. "Dillen" kunne ikke hjælpe. Går Vest op på ©D og hæver et hjerterstik mere, må han åbne ruderne.

Godt meldt Knud LOL