charles27

Små marginaler

Ved Kredsfinalen i mixed par i Vojens opstod en interessant farvebehandling i dette spil

N/NS

ªED762

 

 

 

©D1074

 

 

 

¨2

 

 

 

§EB3

 

 

ª10983

 

 

 

 

ªB4

 

©EB53

 

N

 

©982

 

¨D6

V

 

Ø

¨10743

 

§K94

 

S

 

§10652

 

 

ªK5

 

 

 

©K6

 

 

 

¨EKB986

 

 

 

§D87

 

 

Vest

Per

Nielsen

Nord

Lone

Mortensen

Øst

Marianne

Larsen

Syd

Charles

-

1ª

pas

2¨

pas

2©

pas

3NT

ap.

 

 

 

Udspil ª10.

ªD tog første stik fulgt af ¨E!? og ¨K (goddag ¨D) og mere ruder.

11 stik med afgivelse af ¨10 og ©E.

 

Hvad er bedste ruderbehandling?  Knib med ¨B gi’r godt nok 6 stik med præcis ¨D tredje i plads.

Topning klarer 5 stik med 3-3 sits og 4-2 sitser med ¨Dx eller ¨10x og ¨D eller ¨10 single.

Aktuelt fås to rudetabere ved at knibe med ¨B. Der var 12 points at hente på topning.

 

Hvad siger Cyklen??

Knib med ¨B er 2% bedre end topning!! og 1% bedre end knibning med ¨9!

Små marginaler, og Frøken Jensen og andre koryfæer, der teknisk korrekt kneb med ¨B kan så ærgre sig J