charles28

Danish Dynamite

Kun ved et enkelt bord lykkedes det at stå i den sobre 2ª i dette spil.

S/NS

ª10543

 

 

 

©1098

 

 

 

¨B542

 

 

 

§94

 

 

ª87

 

 

 

 

ªB2

 

©ED75

 

N

 

©B62

 

¨103

V

 

Ø

¨KD86

 

§KB732

 

S

 

§10865

 

 

ªEKD96

 

 

 

©K43

 

 

 

¨E97

 

 

 

§ED

 

 

Vest

Lars

Andersen

Nord

Lone

Dynamit

Øst

Ida

Madsen

Syd

Charles

-

-

-

2§

pas

2¨

pas

2ª

pas

   4ª?!

ap.

 

2§ = krav.   2¨ = relæ.  2ª = 7½-8 stik (ej krav)

 

Udspil ¨10?!

Efter det indlysende trumfudspil bliver det en lang rejse, og udspil fra 10x var som så ofte før i spilførers favør!!

Udspillet blev dækket af ¨B og ¨D og stukket med ¨E. 3xtrumf sluttende på bordet og ruderopspil, hvor Øst stak med ¨K og returnerede §8.

Syd gik op på §E! – hvorefter ¨9 blev trukket, og §D satte Vest ind, og så blev der kun to ©-tabere.

9 stik (-100) gav –5, men 9 stik (140) havde givet +17!!