charles46

 

Intra fadæsen L

Der var ingen, der vandt den oplagte 6§/6UT i dette spil (B 7) i BK Moutons Jubilæumsturnering.

S/Alle

ªB9

 

 

 

©D64

 

 

 

¨B95

 

 

 

§EDB43

 

 

ªK843

 

 

 

 

ª10652

 

©97532

 

N

 

©B10

 

¨D10

V

 

Ø

¨K642

 

§102

 

S

 

§975

 

 

ªED7

 

 

 

©EK8

 

 

 

¨E873

 

 

 

§K86

 

 

Vest

Andreas

Marquardsen

Nord

Grete

Voldsgaard

Øst

Niels

Lund

Syd

Charles

-

-

-

2UT

pas

4UT

pas

6UT

Udspil ©2 taget med ©K.

Den slags spil er lige mad for en ”garvet” skribent. ¨3! (Intrafinessen) .

Vest stak med ¨D og fortsatte i hjerter taget med ©D. Syd lokkede med ªB for at se reaktionen, Øst dykkede og Syd stak med ªE. Så fulgte ©E og klørstikkene frem til denne stilling.

 

ª9

 

 

©

 

 

¨B5

 

 

§

 

ªK8

 

 

 

 

ª10

©

 

N

 

©

¨10

V

 

Ø

¨K64

§

 

S

 

§

 

ª

 

 

©

 

 

¨E87

 

 

§

 

¨B fra bordet, som Øst dykkede og ¨10 kom trimlende fra Andreas!

Elegant, men desværre. Det var et af de første spil søndag morgen, og den liflige Mouton Cadet vin, der smagte så glimrende aftenen før, var endnu ikke helt ude af kroppen, og derfor havde Syd undladt at afblokere ¨9 i stik to L

I diagram to har bordet altså ¨B9! I næstsidste stik måtte Syd derfor stikke ¨9 over, og så fik Øst beten på ¨K! (Får ¨9 lov at holde stik, får Vest beten på ªK).

Hvis ¨B var gået på banen, mens der var en hjemgang på hånden, var der stadig 12 stik uden afblokering af ¨9.

Det blev altså alligevel ikke Intrafinessen, men Intrafadæse J

Det kostede omkring 600 points L

 

Frekvens på spillet: 3x690, 11x660, 1x600, 13x-100.