Charles69

STOREslem

Denne gode storeslem blev kun meldt ved 3 af 7 borde i A-rækken i BK Mouton – og i øvrigt ved 3 borde i B-rækken. Ved det ene bord blev slemmen delvist skudt af. De øvrige forsøgte på ”videnskabelig” vis.

Ø/NS

ªEB10876

 

 

 

©ED96

 

 

 

¨4

 

 

 

§76

 

 

ª43

 

 

 

 

ª92

 

©1074

 

N

 

©B85

 

¨1032

V

 

Ø

¨D986

 

§K10952

 

S

 

§DB43

 

 

ªKD5

 

 

 

©K32

 

 

 

¨EKB75

 

 

 

§E8

 

 

Vest

 

Nord

Svend

Novrup

Øst

 

Syd

Mette

Andersen

-

-

pas

2§

pas

2¨

pas

2UT

pas

3©

pas

3ª

pas

4UT

pas

5¨

pas

5©

pas

6¨

pas

6©

pas

7ª

2UT = 20-21. 3© = transfer. 4UT = RKCB (1430). 5¨ = 3 esser. 5© = har du ªD?

6¨ = Ja, og ¨K. 6© = har du ekstra her? 7ª = ja!

Syd fik (indirekte) vist klørkontrol, og røde kontroller (ªKD, ©K, ¨EK og §E).

 

Vest

Anders

Rex

Nord

Susanne

Thomsen

Øst

Martin

Juhl

Syd

Charles

-

-

pas

2§

pas

2¨

pas

2UT

pas

3§

pas

3¨

pas

3©

pas

3ª

pas

4¨

pas

4©

pas

4UT

pas

5¨

pas

5©

pas

6¨

pas

7ª

ap.

 

3§ = Stayman. 3¨ = ej majorfirfarver. 3© = 5ª og 4©. 4¨/4© = cue-bids

4UT = RKCB (1430). 5¨ = 3 esser. 5© = ªD? 6¨ = Ja, og ¨K.

Her fik man de samme nøglekort, og ªKDtredje!

 

Ved alle 3 borde tog spilfører sidste stik på ¨7, da man valgte at rejse ruderfarven i fald hjerterne ikke sad 3-3.