Charles71

Vadestensslutspil på ”Vadestenen”?!

Et spil fra en hyggelig påskerubber i sommerhuset ”Vadestenen” på Langø.

N/NS

ªDB9

 

 

 

©K962

 

 

 

¨107

 

 

 

§ED106

 

 

ªE106

 

 

 

 

ª8753

 

©D10

 

N

 

©E8543

 

¨KD95

V

 

Ø

¨42

 

§K754

 

S

 

§B8

 

 

ªK42

 

 

 

©B7

 

 

 

¨EB863

 

 

 

§932

 

 

Vest

Mortensen

Nord

 

Øst

Pressen

Syd

 

-

1§

pas

1¨

pas

1©

pas

1UT

ap.

 

 

 

Udspil ª6

ª9 tog stikket, og ¨10 løb til ¨D. ªE fulgt af ª10 taget med ªK.

§9 løb til §B, og Øst hævede linie 13 i spar og fortsatte i ruder, hvor Syd forsøgte ¨B stukket med ¨K.

Vest var delvist slutspillet, da ingen ved bordet kunne åbne hjerterfarven, der var en såkaldt frosset farve, men Vest slog sig bedst muligt fri med §5.

§10 på bordet tog stikket. Stillingen:

 

ª

 

 

©K96

 

 

¨

 

 

§ED

 

ª

 

 

 

 

ª

©D10

 

N

 

©E8543

¨9

V

 

Ø

¨

§K7

 

S

 

§

 

ª

 

 

©B7

 

 

¨E86

 

 

§

 

Syd var på bordet og kæmpede for at slippe med et enkelt snit. Syd trak forståeligt §E, men farven brækkede ikke. Vest blev sat ind på §K, men derved udsatte Syd sig for en slutspilsskvis.

Blankes ¨E, sættes han ind på dette og må åbne hjerterfarven.

Aktuelt kastede Syd ©7, men Vest var lysvågen inde på §K, idet han fortsatte med ©D!

To ned.

I diagramstillingen havde det været mere i ”Vadestenens” ånd at fortsætte med ©K!! (skrivebordsbridge?!).

Stikker Øst, og det hjælper ikke at dykke, kommer Vest ind i næste stik, og han må nu enten sætte Syd ind til rest i ruder – eller spille klør op i bordets saks, og så tages sidste stik på ©9!

og kun et enkelt snit J