Charles74

Trumfforfremmelse

De sponsorerede åbne huse i Bridgehuset i Odense er en STOR succes, og det har de ihærdige Claus Klewe og Rico Hemberg sandelig også fortjent.

Onsdag vrimlede det med ”avisspil”.

Ø/Alle

ªB109

 

 

 

©E987

 

 

 

¨532

 

 

 

§ED8

 

 

ªE8

 

 

 

 

ªD2

 

©105

 

N

 

©KDB4

 

¨D1096

V

 

Ø

¨K84

 

§B9742

 

S

 

§K1063

 

 

ªK76543

 

 

 

©632

 

 

 

¨EB7

 

 

 

§5

 

 

Vest

Leise

Hemberg

Nord

Erling

Andersen

Øst

Charles

Syd

Else

Andersen

-

-

1UT

2ª

3§

3ª

ap.

 

Udspil ©10

”Linger” nordpå var nervøs for, at 3ª var for lidt, men det var det ikke J

Leise satsede hårdt på ”Knut Blakset – udspillet” og det kunne vel læses som ©10x efter Østs åbning, så det kom på tale at dykke for at cutte forbindelsen, men det gjorde vel ikke noget?

©E tog stikket fulgt af ªB dykket til ªE. Det gik jo fint, men ©5 stak Øst med ©B og så fulgte ©D og ©K.

Syd forsøgte ª7 stukket med ª8!

En forfremmelse til den blanke ª8 bagpå på Syds ”trunfsværm” Det hjælper  ikke at trumfe med ªK, da ªD i Øst  så giver stik!

Leise skiftede til klør, hvor Else farefrit forsøgte §D, men Øst fik for §K. En rudertaber forsvandt på §E, men Syd måtte af med endnu et ruderstik. To ned og +3 til Ø/V (top +6).