club2000-11

Medlem nr. 11: Zyxzewski

Spillet på Swan Bridge

S/ØV

ª96542

 

 

 

©862

 

 

 

¨653

 

 

 

§53

 

 

ªK

 

 

 

 

ªB10

 

©E109

 

N

 

©K543

 

¨EKDB109

V

 

Ø

¨4

 

§B107

 

S

 

§EKD864

 

 

ªED873

 

 

 

©DB7

 

 

 

¨872

 

 

 

§92

 

 

Vest

Marner

Nord

Oll

Øst

Magni78

Syd

Zyxzewski

-

-

-

pas

1¨

pas

2§

2ª

4UT

pas

5ª

pas

6§

6ª

pas

pas

D

ap.

 

 

Udspil ¨K.

6ª alene uz kunne have været et godt offer, men ej her.

Vest indledte med 3 høje ruder, hvor Øst lagde ©3 og ©4.

©E fulgte fulgt af ©9 til ©K.

§E og §K blev trukket.

ªB!? – Syd forsøgte ªD stukket med ªK. ©10 blev trumfet i østpå med ª10.

9 hurtige modspilsstik, og rest til Syd, men –2000!