club2000-66

Medlem nr. 65: Ducor1, SWAN

V/-

ªB108762

 

 

 

©9

 

 

 

¨K7

 

 

 

§D985

 

 

ªK95

 

 

 

 

ªD

 

©-

 

N

 

©D10875

 

¨10642

V

 

Ø

¨ED53

 

§K107643

 

S

 

§EB2

 

 

ªE43

 

 

 

©EKB6432

 

 

 

¨B98

 

 

 

§-

 

 

Vest

 Torben

Stetkær

Nord

Ossur

Øst

Søren

Justesen

Syd

Ducor1

Pas

Pas

1©

4©

Pas

5§

Pas

Pas

D

Pas

Pas

5UT

D

Ap.

 

 

Udspil ¨6

¨K og ¨E fulgt af ¨D og mere ruder til ¨B, med klørafkast fra bordet?

ªE fulgt af ª4 dykket i Vest (op på ªK og 2000 med magt J). Inde på border fulgte ©9 til ©B, men Syd ville åbenbart i Clubben, for han fortsatte i spar, og så tog modspillet rest ved hjælp af en knibning af §D på bordet. 7 ned i zonen.

VELKOMMEN i Club 2000 J