cmn137

Leiiise på slap liiine

4-farve ved siden af spærreåbning er ikke god latin – heller ikke i minor! øh men hvad med 6-farve? J

S/Alle

ªEDB9

 

 

 

©ED3

 

 

 

¨6543

 

 

 

§B3

 

 

ª54

 

 

 

 

ªK87632

 

©84

 

N

 

©B10

 

¨ED9872

V

 

Ø

¨KB10

 

§K52

 

S

 

§E6

 

 

ª10

 

 

 

©K97652

 

 

 

¨-

 

 

 

§D109872

 

 

Vest

Erling

Andersen

Nord

Pressen

Øst

Else

Andersen

Syd

Leise

Hemberg

-

-

-

2©

pas

2UT

3ª

pas

4ª

D

pas

5§

D

5©

D

ap.

2UT = spørger

 

Udspil ª5.

To klørstik til modspillet (850).

Leise så rigtigt, da 4ª X kun koster 800 (hvis rudertrumfningen findes). J