cmn140

Majorstøtter

Fra pokalkampen Team CMN – Henrik Damgaard (72-54). Et heldigt gamesving fra 1. sektion.

V/-

ª1053

 

 

 

©E8742

 

 

 

¨ED

 

 

 

§D96

 

 

ª4

 

 

 

 

ªE9762

 

©KB3

 

N

 

©D109

 

¨953

V

 

Ø

¨K84

 

§EB10832

 

S

 

§75

 

 

ªKDB8

 

 

 

©65

 

 

 

¨B10762

 

 

 

§K4

 

 

Vest

Axel

Petersen

Nord

Leise

Hemberg

Øst

Claus

Hylling

Syd

Charles

pas

1©

pas

1ª

pas

2ª

pas

2NT

pas

3©

pas

3NT

ap.

 

 

 

2NT = spørger

3© = triple ª og minimum.

Udspil §B løb til §K. Ruder til ¨D stukket med ¨K.

Øst fortsatte i klør stukket med §E, og nu er det ikke helt let at finde det nødvendige hjerterskift!

Vest fortsatte i klør til bordet. ¨E blev trukket, og ªE sad på den rigtigt hånd! 10 stik (430).

Ved det andet bord blev der meldt bordet rundt, og Frk. Fix og Goofie spillede 3§ i Vest (130). 11 imp. til Team CMN