cmn 170

Houdini ramte Mann

Udspil fra Tx(x) trevler ofte farven op til spilførers store fornøwelse, men det gør T single altså også J

Fra Manns enkeltMANNsturnering.

 

Ø/NS

ª976

 

 

 

©D75

 

 

 

¨KB10

 

 

 

§K1082

 

 

ª10

 

 

 

 

ªB8432

 

©B10862

 

N

 

©E3

 

¨D532

V

 

Ø

¨E976

 

§963

 

S

 

§74

 

 

ªEKD5

 

 

 

©K94

 

 

 

¨84

 

 

 

§EDB5

 

Vest

Houdini

Otto

Nord

Johan

Surlykke

Øst

Jens Mann

Jensen

Syd

Pressen

 

-

-

-

2UT

 

Pas

3UT

Ap.

 

 

Udspil ª10

Houdini er jo en høflig mand, og han ville gerne ramme Mann, der jo sad med alle indkomsterne. Det lykkedes L

Syd tog ªK fulgt af ruder til ¨B, der holdt stik. ª9 trevlede den stakkels Mann op, og det endte med en halv snes stik. Syd havde dog nok løst sparfarven selv J