cmn 177

Slem ved Kvicklys SommerCup I

Det vrimlede med slemmer på få hp, men med god tilpasning ved Kvicklys Sommer finale i Otterup.

Efter NT åbninger er minorslemmer traditionelt vanskelige at vælge, men en venlig ”oplysningsdobling” gav Syd blod på tanden.

 

V/NS

ªKB7

 

 

 

 

©KB2

 

 

 

 

¨B84

 

 

 

 

§E842

 

 

 

ª9852

 

 

 

 

ª104

 

 

©3

 

N

 

©D10984

 

 

¨KD10972

V

 

Ø

¨E653

 

 

§93

 

S

 

§B5

 

 

 

ªED63

 

 

 

 

©E765

 

 

 

 

¨-

 

 

 

 

§KD1076

 

 

Vest

Käte

Christensen

Nord

Egil

Olesen

Øst

Solveig

Bjørnsson

Syd

Pressen

-

1UT

Pas

2§

Pas

2¨

Pas

3§

Pas

4§

Pas

4¨

D

4©

Pas

6§

Ap.

 

 

 

2 § = Stayman

2¨ = ingen 4-farver i major

4¨ = cue-bid

Udspil ¨K

Da Syd fik oplysning om, at der ikke var spild i ruder, var det let at melde slemmen. Der var endda 13 stik ved at trumfe 3 ruder på hånden.

Brdr. Boysen meldte også slemmen mod Beyer – Nielsen.

De øvrige øvede sig i 3UT med 7 eller 12 stik – afhængig af det røde udspil. J