cmn 202

Omvendt Toronto

Fra VINOBLE Cup: Team CMN – Annie Nielsen (103-76)

 

N/Ø-V

ªDB9

 

 

 

©B763

 

 

 

¨KB107

 

 

 

§D8

 

 

ª654

 

 

 

 

ªK10872

 

©92

 

N

 

©K4

 

¨D94

V

 

Ø

¨865

 

§EKB106

 

S

 

§975

 

 

ªE3

 

 

 

©ED1085

 

 

 

¨E32

 

 

 

§432

 

Vest

Niels

Nielsen

Nord

Leise

Hemberg      

Øst

Lis

Schmidt

Syd

Charles

   

 

-

pas

Pas

1©

 

pas

2§

Pas

2¨

 

Pas

3§

Pas

3©

 

pas

  4©!

Ap.

 

 

2§ = Omvendt Toronto = har du en regulær åbning i 3. hånd?

2¨ = Ja!

3§ = Langfarve trail bid

 

Udspil ©9

 

Leiiise tog imod sit eget langfarve trial bid J

 

Det gik fint med ªK, ©K og ¨D i plads. To klørstik til Ø-V (450).

 

Ved det andet bord fik Frk. Fix og Goofie lov at spille 2ª i Øst (110).

 

11 imp. til Team CMN.