cmn 207

Percentage spil

Fra Vinoble Serie 1 Lars Korsholm – Kurt Jeppesen (12-18).

 

Ø/Ø-V

ªD8763

 

 

 

©D74

 

 

 

¨E53

 

 

 

§D9

 

 

ª102

 

 

 

 

ªK

 

©B8632

 

N

 

©K1095

 

¨K62

V

 

Ø

¨B1074

 

§E62

 

S

 

§K1043

 

 

ªEB954

 

 

 

©E

 

 

 

¨D98

 

 

 

§B872

 

Vest

Søren Asger

Petersen

Nord

Frk. Fix       

Øst

Lars

Korsholm  

Syd

Charles     

 

-

-

pas

1ª

 

pas

2ut

pas

 3§  

 

pas

3¨

pas

4©

 

pas

4ª

Ap.

 

 

2ut = Invit+ med sparstøtte

3¨ = Reinvit/singletonspørgemelding

4© = Honnør cue-bid

 

Udspil ª10

Ved det andet bord kom der hjerter ud til ©E. Spilfører løste de dårlige forbindelser ved at trække ªE, og satsede dernæst på ¨K i plads, men den gik ikke, så der blev to tabere i begge minorfarver. I virkeligheden er kontrakten oplagt, hvis man udskyder ruder "gættet."

Efter ªE og en trumf mere fulgte ©E og §2 til §9 og §10. Øst havde det allerede svært. Fortsættes i klør til §E fulgt af hjerter trumfet i Syd, spilles mere klør med ruder af fra bordet, og på syds rejste klør, kastes bordets sidste tabsruder. 10 stik med afgivelse af 3 klørstik!

Tastholm fortsatte med ¨B, men den kunne syd dække, og da han havde ¨9 blev der kun én rudertaber og 10 stik.

Pudsigt nok vindes ved at spille ruder til ¨9! fx i stik 3, da ¨B10 er i plads, men det er kun 25%.

Der er således en 100% chance, en 50% chance og en 25% chance, og kun 50eren dutter ikke J