cmn55

Tabsfri hjerterfarve

Sidste spil i Serie 1 kampen Per Nielsen – Kurt Jeppesen (20-10)

S/NS

ªD86

 

 

 

©K9643

 

 

 

¨K6

 

 

 

§B75

 

 

ªB4

 

 

 

 

ª72

 

©10

 

N

 

©DB75

 

¨E983

V

 

Ø

¨B1072

 

§1098432

 

S

 

§EKD

 

 

ªEK10953

 

 

 

©E82

 

 

 

¨D54

 

 

 

§6

 

 

Vest

Per

Nielsen

Nord

Charles

Øst

Helge

Hansen

Syd

Jane

Kiessling

-

-

-

1ª

pas

2ª

pas

3ª

pas

 4ª!

ap.

 

3ª var spær, men vi manglede points J

Udspil ©10

©E tog første stik. Syd trak ªE og gik på bordet på ªD.

©2 hjem mod ©8 gik fint, da Øst dykkede?! og så fulgte ©K og ©-trumfning, og vupti – den røde 9’er var rejst. 11 stik, men 10 var sikre, da kortene passede godt sammen.

Et rødt langfarve trial bid i Syd kom vel på tale?

Jeppesen-Nielsen ofrede i 5§ - to ned (udoblet!).

11 imp. til Jeppesen