cmn86

3UT eller 5 i minor på SWAN

V/Alle

ª6

 

 

 

©85

 

 

 

¨B10954

 

 

 

§D10654

 

 

ªB8743

 

 

 

 

ªEK95

 

©B76

 

N

 

©10932

 

¨73

V

 

Ø

¨D86

 

§B98

 

S

 

§72

 

 

ªD102

 

 

 

©EKD4

 

 

 

¨EK2

 

 

 

§EK3

 

 

Vest

Buddha

Nord

charlescmn

Øst

RoyalClub

Syd

va2720

pas

pas

pas

2§

pas

2¨

pas

3UT

Således gik meldeforløbet ved stort set samtlige borde. 2¨ var enten relæ, eller aktuelt 0-1 kontrol.

Udspil ª4 taget med ªE!

Heldigvis fortsatte Øst med ªK!? 11 stik (660).

I imp. vil man vel gerne være i 5 i minor, og i ”mit” system går meldingerne således:

Vest

 

Nord

 

Øst

 

Syd

 

pas

pas

pas

2¨

pas

2©

pas

2UT

pas

 4ª!

pas

5§

2¨ = Multi. 2© = Pass or correct. 2UT = 25-27 HCP. 4ª = begge minor.

Vil Nord spille 4ª overfører han jo til den stærke hånd, så 4ª er ledig!

 

Spilles 2§ med relæsvar, melder Nord 2UT! Det viser 0-3 og begge minor, og så kan man stå i 3 i minor, hvis åbner har  20-21 HCP jævne!