cmn87

MCPhersson i Krise?

Hen9ng Krise talte til 14 MCPherssonpoints i fjerde hånd i Bridgehuset – det gjorde den ”frygtelige” Helle ikke J

V/ØV

ª1082

 

 

 

©E

 

 

 

¨D10842

 

 

 

§E964

 

 

ªDB763

 

 

 

 

ª954

 

©9764

 

N

 

©D83

 

¨B3

V

 

Ø

¨EK976

 

§KD

 

S

 

§108

 

 

ªEK

 

 

 

©KB1052

 

 

 

¨5

 

 

 

§B7532

 

 

Vest

Kurt

Boysen

Nord

Charles

Øst

Keld

Boysen

Syd

Helle

Rasmussen

pas

pas

pas

 1©!

1ª

2¨

pas

3§

pas

4§

pas

 5§!

ap.

 

 

 

Hen9ng Krise passede Syds hånd, men Helle drønede i minorudgang på de 12 overfor en passet makket!

Udspil ªD stukket med ªE.

Helle trak ªK og gik på bordet på ©E fulgt af spartrumfning, hvorefter §E og mere trumf bragte Vest ind.

¨B blev dækket af ¨D stukket med ¨K.

Keld var længe i boksen. Trækkes ¨E, der trumfes, kan Syd ikke bruge den rejste ¨10, men skal løse hjerterne, og da hånden er ved at løbe tør for trumfer, ligger en trumfknibning af ©D gennem længden i Vest lige for.

Keld fortsatte imidlertid med hjerter knebet med ©10, og så var det let 11 stik til ren top!

Frygtelig pige – hende kan vi li J