TEAM CMN NYHEDSBREV 25

Bridgehuset 10 år

Team CMN sluttede i top-4, der alle klarede sig over middel. Kampen om ”håneretten” hos ”Rønnebærbanden” vandtes af Team CMN J 

 

Killing lead

35

ªK8

 

 

Ø/NS

©KB4

 

 

 

¨D109

 

 

 

§EB1093

 

 

ª9743

 

 

 

 

ª1052

 

©1092

 

N

 

©ED753

 

¨B42

V

 

Ø

¨763

 

§D82

 

S

 

§64

 

 

ªEDB6

 

 

 

©86

 

 

 

¨EK85

 

 

 

§K75

 

 

Vest

Leise

Hemberg

Nord

Rico

Hemberg

Øst

Charles

Syd

Susanne

Thomsen

-

-

2¨

2NT

pas

4NT

pas

 6NT 

Ap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2¨ = Multi – højest 7 hp.

 

Udspil 10! Modspillet indledte med to stik. Én ned.

Frekvensen: 1x-100, 3x-690, 1x-720.

NT ligger typisk hos Syd, og hjerter ud ligger lige for selv uden Multien. ”Kun” 690 tyder på farveskift inde på D i stik et – altså mod 3NT J

Uden hjerter ud er der 13 stik på normal klørbehandling, hvor Dxxx kun klares gennem Vest.