msfeb03

Månedens spil FEB 2003 - Nr. 60

Af Dennis Koch – Palmund

Denne måneds vinder af  ”Månedens spil” er Svend Novrup for en god gang håndværk i en 6©-kontrakt.

I 6© udførte Svend en - egentlig ganske simpel – men alligevel ofte overset dobbeltknibning med DB109 overfor renonce.  Dette krævede blot trumferne 3-1 og en sparhonnør i plads, og sådan sad det. Der var flere andre varianter at spille på, men det havde ikke været lykken her.

Solidt spillet Svend.

Det var ellers en måned vor rigtigt mange spil var kandidater. Der var vadesten, 2000-klubben, modspilssquezze, frafald og 6NT meldinger. En stor flot vifte af flotte spil.

Spil safe.

Hilsen

Overdommeren.

Spilleplan?

V/NS

ªDB109

 

 

 

©K932

 

 

 

¨K93

 

 

 

§75

 

 

ªK765

 

 

 

 

ªE8432

 

©10

 

N

 

©B74

 

¨D76

V

 

Ø

¨1082

 

§DB982

 

S

 

§104

 

 

ª-

 

 

 

©ED865

 

 

 

¨EB54

 

 

 

§EK63

 

 

Vest

Kurt

Jeppesen

Nord

Mette

Andersen

Øst

Vagn

Beyer

Syd

Onkel

Svend

pas

pas

pas

1©

pas

2§

pas

3ª

pas

3UT

pas

4¨

pas

4ª

pas

6©

2§ = Omvendt Toronto. 3ª/4¨ = Trelde

Udspil ©10.

Der fulgte 3xtrumf sluttende på bordet fulgt af ªD, hvor Øst aktuelt stak op på ªE trumfet i Syd. Syd gik på bordet på ¨K og kastede en ruder på ªB. Vest stak med ªK, men der var indgang på ©9 (klørtrumfning), og så forsvandt Syds minortabere. 12 stik.

Denne plan kuldsejler kun, hvis udspilshånden har både ªE og ªK, som han så ikke servede fra!

En pudsighed ved spillet er, at da Syd Treldede i 3ª, håbede han på negativt svar hos makker, og senere læssede han to tabere på Nords sparfarve J

Ved det andet bord trak Syd kun 2xtrumf fulgt af §E og §K og klør trumfet på bordet og overtrumfet af ©B!. Da ¨D sad ude af plads, gik Syd ned L